NYILATKOZAT A HITELTÖRLESZTÉSEK
TOVÁBBI FIZETÉSÉRE
Nyilatkozat
a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratórium tekintetében
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet („Rendelet”) alapján fizetési moratóriummal érintett, a Raiffeisen Bank Zrt.-nél („Bank”) fennálló valamennyi személyi kölcsön és jelzáloghitel szerződésem („Szerződés(ek)”)* tekintetében - a Bank honlapján https://www.raiffeisen.hu/moratorium nyújtott általános tájékoztatás alapos áttanulmányozását és tudomásulvételét követően - az alábbiak szerinti nyilatkozatokat teszem.
Kérjük, adja meg az alábbi adatait, és jelölje a megtenni kívánt nyilatkozatokat!
NÉV*
SZÜLETÉSI NÉV*
SZÜLETÉSI HELY*
SZÜLETÉSI DÁTUM*
v
v
v
ANYJA LEÁNYKORI NEVE*
TELEFONSZÁM*
E-MAIL CÍM*
(Kérjük, a Banknál bejelentett e-mail címét adja meg. Amennyiben itt megadott e-mail címe eltér a Banknál rögzítettől, azonosítása érdekében munkatársaink telefonon felkereshetik.)
E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE*
*A mező kitöltése kötelező.
A Szerződés(ek) tekintetében nem kívánom igénybe venni a fizetési haladékot. A Szerződésből eredő kötelezettségeimet a továbbiakban a Szerződésben foglaltak szerint kívánom teljesíteni.
(Jelen, a fizetési moratórium tekintetében tett nyilatkozatát a fizetési moratórium időtartama alatt módosíthatja. Ez esetben hívja a Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 80 488 588-as, belföldről ingyen hívható telefonszámon és válassza a 7-es menüpontot! A Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.)
A Rendelet hatályba lépése, azaz 2020. március 19. napja és a jelen nyilatkozat tétel napja között a Szerződés alapján esedékessé vált, de a Bank által még nem terhelt fizetési kötelezettségeinek is eleget kíván tenni?
Igen: Felhatalmazom a Bankot, hogy a hitel/kölcsön törlesztésre megjelölt számlát ezen fizetési kötelezettségeim összegével automatikusan megterhelje. Egyúttal vállalom, hogy gondoskodom arról, hogy a törlesztésre megjelölt számlán a fizetési kötelezettségeim pénzügyi fedezete rendelkezésre álljon.
Nem: Jelen nyilatkozatom csak a nyilatkozattételt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségek tekintetében lép hatályba. A fent jelzett időszakban nem teljesített fizetési kötelezettségre a fizetési moratórium irányadó. Ez esetben a moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik, de a hitel futamideje meghosszabbodik.
Megértettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat
BEKÜLDÖM A NYILATKOZATOT
*Jelen Nyilatkozat kitöltésével kizárólag az összes személyi kölcsön és jelzáloghitele tekintetében tud a fizetési moratóriumra vonatkozó nyilatkozatot tenni.
Amennyiben a hiteltörlesztés további fizetésére vonatkozó nyilatkozatot csak egyes hitelei tekintetében kívánja megadni, vagy Babaváró kölcsöne tekintetében kíván nyilatkozni, kérjük, hívja Raiffeisen Direkt telefonos ügyfélszolgálatunkat a +3680488588 -as, belföldről ingyen hívható telefonszámon és válassza a 7-es menüpontot! A Raiffeisen Bank fiókjaiban is lehetőség van a kérdésben eljárnia, de a jelenlegi helyzetben elsősorban a telefonos ügyintézést javasoljuk.
A fizetési moratórium kiterjed a hitelkártyákra és a folyószámlahitelekre is, de ezek tekintetében a gyakorlati kérdések és a jogi részletek tisztázása még folyamatban van, szíves türelmét kérjük.